BESTYRELSE OG TRÆNERE

Formand & træner(Senior)

Nick Mølgaard
nm@judonord.dk

Kasserer & Hjælpetræner(Ungdom)

Mads Andersen
ma@judonord.dk

Bestyrelses medlem & træner(Senior)

Bue Jensen
bj@judonord.dk

Bestyrelses medlem

Troels Rønnow
tr@judonord.dk

Bestyrelses medlem

Louise Vesterskov
lv@judonord.dk

Træner(Ungdom)

Bastian Vesterskov

Træner(Børnehold)

Asmus Korsgård

Hjælpetræner(Ungdom)

Luca Vesterskov


Generalforsamling d. 6. februar 2023

1.       18 deltagere, heraf 16 stemmeberettigede.

2.       Bestyrelsen pegede på Asmus som dirigent.

3.       Forelæggelse og behandling af årsberetning.
Der blev spurgt ind til lidt detaljer hvorefter beretningen blev godkendt.

4.       Regnskabet blev behandlet og godkendt uden kommentarer.

5.       Budget for 23/24 blev fremlagt.

6.       Kontingent for børn/unge blev hævet med 100,- så det nu er 600,- halvårligt. Kontingentet for voksne forblev på 600,- halvårligt.

7.       Der var et forslag om at lave kontingentet helårligt frem for halvårligt. Dernæst kom der et forslag om at beholde det halvårligt og evt. give rabat til et helårligt. Begge forslag blev givet videre til behandling i bestyrelsen.

8.       Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Efter at formanden var trådt tilbage i december var der en åbning som formand.
 Efter valget består bestyrelsen af følgende:
          Formand: Nick Mølgaard (Nyvalgt)
          Kasserer: Mads Andersen (Genvalgt)
          Sekretær: Troels Rønnow (Nyvalgt)
          Bestyrelsesmedlem: Bue Jensen (Genvalgt)
          Bestyrelsesmedlem: Louise Vesterskov (Nyvalgt)

Derudover blev der valgt 3 suppleanter: Bertram Nielsen, Bastian Vesterskov og Annie Nielsen

9.       De 5 bestyrelsesmedlemmer blev valgt til at repræsenterer klubben i hovedforeningen.

10.   Der bliver indhentet nye børneattester på alle trænere og hjælpetrænere.